GeenPeil, Geen Partij, Wel een Partij?

Vandaag, op pakjesavond(middag) onthult GeenPeil haar eigen surprise. De stichting gaat een politieke partij oprichten. Of niet, maar toch wel. Directe democratie en transparantie zijn belangrijke peilers.
Alvorens hierop in te gaan, mag GeenPeil direct over één zaak haar transparantie tonen: Eind oktober kondigde GeenPeil aan een voorjaarsoffensief te starten.

“In maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. GeenPeil gaat sparen voor vacuümbommen op de verkiezingen. Het wordt tijd voor een eigen initiatief en een voorjaarsoffensief.”

Een actie om actief stemmen weg te houden/halen bij de VVD, PvdA en D’66. Geld moest daarvoor komen. En kwam er, inmiddels ruim 44.000 Euro.
Donateurs zullen naar alle waarschijnlijkheid hebben gedoneerd met het idee van een campagne tegen genoemde partijen en zullen er geenzins vanuit zijn gegaan een nieuwe poltieke partij te sponsoren.

Dus de vraag bij aanvang luidt, Gaat GeenPeil het verzamelde bedrag voor het voorjaarsoffensief inzetten voor de eigen opgericht partij? Antwoord en bonnetjes graag.

Dan nu over op de inhoud. Het verhaal is helder. Poppetjes in de kamer, bestuurd op afstand door leden. Geen inhoudelijk programma, maar gerichte actie op zaken die in de Tweede Kamer de revue passeren. Hoewel het idee vrij helder is, gennereert het ook vragen. Bijvoorbeeld, dat dit initiatief een in bepaalde mate een kip en ei gehalte heeft. Daarover later meer. Eerst een andere vraag: denk GeenPeil werkelijk dat er geen sprake zal zijn van versplintering? Het is makkelijk gezegd dat hier geen sprake van zal zijn, maar men zal toch moeten erkennen dat GeenPeil middels het Leger Des Peils toch een specifieke aanhang heeft. Wat is de achtergrond van deze aanhang? Is er een bepaalde gelijkenis binnen deze groep aangaande het politieke spectrum waarin deze mensen zich verkeren?

Tweede vraag aan GeenPeil is dus, Gaat GeenPeil inzichtelijk maken hoe de leden/achterban van de partij zich tot elkaar verhouden, om ook daarmee te garanderen dat deze “directe democratie”een juiste afspiegeling is van de maatschappij?

Democratische betrokkenheid is mooi. Het behoeft ook weinig onderzoek om te constateren dat er een degelijke latente behoefte is onder ‘het volk’ om op wat voor manier dan ook de mening of opinie te kunnen delen. Internet is daarvoor een fantastisch middel, welke wat dat betreft enrom veel moglijkheden heeft gegeven en blijft geven. Een blik door het internet heen laat zien dat politiek geladen onderwerpen altijd veel reacties en discussie genereren. Maar toch, als we een blik werpen in de recente geschiedenis, zijn er meerdere initiatieven geweest om op wat voor manier dan ook, inmeningen of politieke bewsutwoording te bewerkstelligen. G500, Schaduwkamer en NUPubliek zijn daar voorbeelden van. Allen dood. Waarom?

Vraag drie dus, Hoe gaat GeenPeil ervoor zorgen dat leden gedurende een kabinetsperiode actief blijven en dus de kamerleden vanuit GeenPeil aan het werk gehouden blijven?

Kip en Ei
Een online platform om betrokkenheid, inspraak en daarmee democratie te verbeteren is op zichzelf een erg mooi initiatief. Zeker gezien de middelen die we tegenwoordig ter beschikking hebben en het feit dat de bevolking in grotere mate is opgeleid dan de tijd van waaruit ons huidige politieke systeem stamt.
Echter, de schoen wringt ergens, en wel op de volgende plek.
GeenPeil wil invloed uitoefenen in de Tweede Kamer. Maar om enige rol van betekenis te hebben, zal de partij een groot aantal zetels moeten bemachtigen. Één of twee zetels zal geen verschil maken. Dan zou het makkelijker zijn een mol te installeren bij een bestaande grote partij en dan een ‘DENKje” te doen om op die manier de vertegenwoordiging in de Tweede Kamer te realiseren. Scheelt een hoop werk.

Dus om slagvaardig te zijn, zal de partij een ruim aantal zetels moeten bemachtigen en dus echt een gooi doen naar een positie binnen de gevestige orde. Laten we zeggen, mikken op tussen de 10 en 20 zetels.
Maar hoe gaat GeenPeil dit realiseren, zonder verhaal? Want laten we eerlijk zijn, een partij die dit aantal wil behalen, zal een verhaal moeten hebben, regeringsambitie moeten tonen en zich op een specififiek electoraat moeten focussen. Met dit verhaal zal er een handvol kiegerechtigden zijn die hier hun heil in zien, maar er zal geenzins een beweging op gang worden gebracht met de intentie te grootste te worden. Dat wil de partij immers zelf niet.

Bovendien, directe democratie zou een goede vooruitgang zijn, maar men moet zich afvragen of dit op elk gebied wenselijk is. Orde moet zijn! Als Jan en Alleman overal op mag stemmen, creeer je dan een geheel, of allemaal losse eindjes?

Zou het niet veel beter zijn, om op basis van bepaalde uitgangspunten een algemene partijlijn vast te stellen waarin een kopstuk naar voren wordt geschoven met een verhaal. En charisma. En dan middels een platform deze brede partijlijn te finetunen. Want geen verhaal en geen ‘nieuwe leider’. Om écht iets voor elkaar te krijgen zal dat nodig zijn. GeenPeil is opzich een mooi initiatief, maar doet zichzelf en het idee te kort om geen gooi naar échte verandering te doen. En zoals het nu is vormgegeven, gaat die échte verandering er niet komen.

De laatste vraag luidt dus, Heren (en dames?) van GeenPeil, hebben jullie écht goed nagedacht over dit initiatief?

Gevestigde orde 0 – 3 “Populisme”

In het midden latent wat goed of fout is, wie al dan niet het morele gelijk aan zijn of haar zijde heft, één ding is de laatste maanden duidelijk geworden:

De gevesitigde order, “links”, “Gutmenschen”, “de elite” “het establishment” of hoe je deze groep ook noemen wilt, is keihard terrein aan het verliezen. En maar goed ook misschien.

We kijken nu terug op drie momenten die over over het algemeen eenzelfde strijd zijn geweest. Een strijd tussen de gevestige orde en (zoals deze dit noemt) het “populisme”. We hebben het over het Oekraine referendum, de Brexit en meest recent de verkiezingen in de Verenigde Staten.

Deze drie “verkiezingsmomenten” hebben allen één ding gemeen: het is een strijd tussen gevestigde orde en “populisme”. En in alle drie de wedstrijden is de aanval richting “populisme” in essentie hetzelfde geweest en is de campagne-ondersteuning vanuit de mainstream media enorm geweest.
Campagne-ondersteuning ja, want allemachtig wat draaiden de media op volle toeren om de mensen het juiste moraal voor te houden, te wijzen op vreselijke dingen (licht uit, oorlog en zo meer) en vooral het wegzetten van de tegenstander met holle frasen. “Populisme” is daarvan de meest gebruikte, en door deze eilte de stempel die de opkomende stromingen hebben gekregen.

En uiteraard achteraf allemaal huiliehuilie doen. En “we hadden dit niet zien aankomen”. Nee, zoals deze zichzelfverklaarde elite we meer niet heeft zien aankomen de afgelopen decennia. De wens is de vader van de gedachte, waarop tenslotte ook zoveel beleid wordt gebaseerd.

Hoe is het toch mogelijk, dat de gevestige orde, welke overal ingenest is, ales, maar dan ook echt alles gefaciliteerd krijgt in een campagne. Er wordt vakkundig een klimaat om de tegenstander gecreeerd, media op volle toeren, her en der opdraven om campagne te voeren en het discutabel toepassen (of het gebrek eraan) aan hoor en wederhoor. Wat betreft dat laatste gaat het om programma’s die gevuld zijn (waren) met eensgezinden, uiteraard de goede mening, waar totaal geen debat plaatsvond, maar slechts het morale gelijk werd georeerd.

En dan, drie keer op rij, NOG weten te winnen??

Andere vraag: waarom altijd en ook nu achterad de campagne evalueren?? Alsof die campagne niet nog uitgebreider kon? Ligt het misschien niet een heel klein beetje aan de inhoud van die campagne? Ligt het misschien niet een heel klein beetje aan al het gevoerde beleid? Wordt het niet eens tijd om even achter de oren te krabben?

GeenPeil, Farage en nu Trump. Allen waren ze in staat om hun boodschap te verspreiden. Vanuit een positie buiten het establishment. Zonder steun van media. Op eigen voeten. Met ontzettend veel (onheus) verweer, dreiging en demonisatie. Volop tegengewerkt. En nog weten zij te winnen van “Goliath”.

Kunnen we misschien tot de conlcusie komen dat deze mensen gewoon tot meer in staat zijn? Mensen beter weten te bereiken? Meer binding hebben met de mensen? Beter zijn in het creeren van draagvlak?

Met andere woorden: Zijn deze mensen niet gewoon meer capabel om het voor het zeggen te hebben?

Geenstijl heeft aangekondigd een voorjaarsoffensief te starten tegen VVD, PvdA en D66.Een heerlijk vooruitzicht, vooral wat betreft de PvdA. Het lijkt inmiddels makkelijk te voorspellen wat hier gaat gebeuren. De enige vraag is, wie is de lachende derde?

Maar alstublieft, “gevestigde orde”, ga in maart volgend jaar niet weer achteraf verongelijkt lopen doen, en trek gewoon heel snel de conclusie. Dan zijn er dus gewoon slimmere mensen dan “jullie”. Klaar.

Boehoe scriptie gedoe

Ojee, boeroepende studenten dat het allemaal te moeilijk wordt.

Er is deels wat voor te zeggen dat scriptiebegeleiding te wensen overlaat. Heb verschillende ‘handleidingen’ gezien van diverse hogescholen, en die blinken niet echt uit in goede instructies. Daarbij ben ik ook van mening dat de kwaliteit/beoordeling van scripties bedroevend is, als je alleen al kijkt wat er staat gepubliceerd op HboKennisbank.

Waar best wel een kern van gegrond klagen in zit, is dat men beperkt wordt voorbereid op het schrijven van een scriptie. Terwijl alle facetten die het bevat al reeds de revue zouden moeten zijn gepasseerd. Daar is niet altijd sprake van. Uiteindelijk is het voornamelijk iets dat men ‘voor het eerst’ doet.

Aan de andere kant: zelf heb ik ook veel klagende medestudenten gehoord. De conclusie die ik destijds na mijn eigen scriptietraject heb getrokken, is dat studenten een panklaar antwoord verwachten op de vragen die ze stellen. Dat is dus een misvatting. In het scriptieproces worden een aantal dingen getoetst en dus zal de student dit ook zelf moeten doen. Een begeleider geeft fouten en zwakheden aan, maar verder dan dat helpt deze je niet op weg.

“Begeleiders hebben het te druk”, zegt Lisa van 30. Ze is nu al anderhalf jaar bezig met haar scriptie en baalt daar flink van. “Begeleiden betekent dat je iemand helpt. Ik vind dat het eigenlijk geen begeleider genoemd mag worden, maar iemand die een oordeel velt over iets dat je geschreven hebt.”

Ergo, het verwachtingspatroon omtrent begeleiding is bij studenten niet goed. Stop lekker met janken en verlang niet dat ‘de meester’ het voordoet.

Neemt niet weg dat hogescholen hun instructies wel wat mogen verfijnen. Heb nog ergens een afstudeerhandleiding van de HU in mijn archieven. 30 Pagina’s vol met irrelevante praktische onzin (als inlevermomenten en procedures) en nog geen 10% wat daadwerkelijk over de vereiste inhoud van de scriptie gaat. En zo holt het onderwijs ook weer lekker achteruit.

Het zou goed zijn als onderwijsinstellingen een duidelijk scriptieproces uiteenzetten en dit proces vorm gegeven in een aantal fases. Dan kan de student per fase werken, en pas naar de volgende fase wanneer de huidige voldoende is en een goed fundament voor de volgende fase. Vervolgens zou het ook fijn zijn als deze instellingen helder uiteenzetten hoe een afstudeerscriptie/onderzoek is opgebouwd, en waar het inhoudelijke aan moet voldoen. Pagina’s voltypen over procedures is onzinnig. Dat begrijpt een HBO student na tien zinnen ook wel.

Ajax en de transferperikelen

We schrijven vandaag 18 augustus 2016, omstreeks 16:00 uur. Ik zet het hier maar even neer, om later mijn gelijk te kunnen halen. Zo niet, dan verdwijnt deze post gewoon weer hehe..;)

Ajax houdt ook deze transferperiode de gemoederen weer flink bezig. Is meestal zo en normaal gesproken eindigt deze met de befaamde woorden “hier gaan we het mee doen”, wat veelal een teleurstelling is voor de fans. Maar dit keer lijkt Ajax zich wel serieus te versterken met behoorlijke spelers. Traoré natuurlijk het ‘hoogtepunt’.

De grootste geruchtenmolen gaat momenteel over Ziyech, het talent van Twente. Komt ie, of komt ie niet? Het blijft toch een raar verhaal met die hele Ziyech-soap, en Ajax speelt daar zelf een rol in lijkt het. De vraag is, waarom?

Eerst komt er een geruchtenmolen op gang aangaande een mogelijke transfer van Ziyech naar Ajax, ingegeven door onder andere Ziyech zelf, welke zegt open te staan voor een Nederlands avontuur. Dat duurt even voort tot het moment dat Mike Verweij zich in de (twitter) discussie mengt en aangeeft dat beide partijen oren hebben om met elkaar samen te werken. Een tweet die hij overigens later verwijderd lijkt te hebben als hij ineens weer ontkracht dat er sprake is van concreet contact.

Dan hebben we Freek Jansen, die van alles stelt over discussie binnen het Technisch hart. Daarvoor stond er overigens al een (raar) verhaal op VI dat scouts Ziyech al lang zouden hebben aangedragen/geadviseerd.

Wat ook een raar dingetje is, is dat een of andere nono twittert dat Ziyech naar Ajax komt, en Zivkovic is betrokken in een huur constructie. Nou is dat niet raar op zich, @AFCAHeadlines heeft bijvoorbeeld al 204 keer BREAKING gebracht dat weer een of ander zwaargewicht alleen nog even medisch gekeurd dient te worden. Maar dat (het geverifieerde account van) Zivkovic dit vervolgens ‘liked’ op Twitter is dan wel weer merkwaardig. We weten nu dat hij is/wordt verhuurd aan Utrecht, maar toch.

Als Peter Bosz er naar gevraagd wordt tijdens een persconferentie (voor Roda) antwoord hij op een dusdanige manier dat er weer voldoende te speculeren valt. Terwijl hij na Rostov thuis voor de camera van Ziggosport zou hebben gezegd dat er (nog) geen plaats is voor Ziyech. Dat had hij ook kunnen stellen tijdens de vragen eerder, want toen was de situatie niet anders. Maar ook in dit laatste antwoord laat hij weer ruimte voor speculatie over.

Daar ik Mike Verweij beschouw als officieus verlengstuk van Ajax, draagt Ajax er middels hem en Peter Bosz aan bij dat deze geruchtenmolen maar door blijft draaien. Want ze zijn beiden niet consistent. Waarom? Waarom ontkrachten ze die hele bende niet gewoon, ben je van alles af. In wiens belang is dit?

Blijft toch ook merkwaardig dat Ziyech, gezien zijn potentie, nog steeds geen transfer heeft gemaakt. Vooral voor buitenlandse clubs is hij relatief niet zo duur. Wat voor spel wordt er gespeeld, en waarom speelt Ajax er in mee?

Marc, waarom kom je niet gewoon met de (inmiddels) befaamde woorden “Hier gaan we het mee doen”? Dan zijn we ervan af. Nou nee, ‘Marc’ (lees: de media) komt met heel andere woorden. Vandaag komt ineens de naam Leon Bailey uit de hoed, toptalent van Racing Gent. Maarliefst 11 miljoen Euro moet hij kosten. Totaal niet des Ajax, en gezien risicoafweging, totaal onverantwoord gokken.

Wat ik al eerder schreef, beschouw ik Mike Verweij als officieus verlengstuk van Ajax. Mike Verweij heeft dus enigszins namens Ajax (samen met Bosz, welke ook ruimte geeft voor speculatie) een enorm rookgordijn opgetrokken rond Ziyech.

Als er voor mij één ding heel duidelijk is omtrent de berichtgeving rond Ajax en de rol van Verweij daarin, is dat er nooit zomaar geruchten de wereld in geslingerd worden. Verweij lekt niet volgens mij, dat zal z’n banden met Ajax beschadigen. Dus dergelijke berichtgeving zal wel worden aangestuurd door Ajax. Daarom geloof ik niet dat Ajax daadwerkelijke van plan is om Bailey te kopen. Want elke transfer die deze window gemaakt is, kwam uit het niets en was direct rond.

Dit is een rookgordijn. Ofwel om “de goede wil te tonen” aangaande het herinvesteren van het Milik-geld, ofwel om een aandacht af te leiden van een andere transfer waar men mee bezig is. Want daar Ajax doorgaans niet snel lekt, zal het geenszins een bod doen uitlekken. Dat blijft netjes tussen betrokkenen, daar zal een journalist niet makkelijk achter komen. Tenzij er bewust gelekt wordt.

11 Miljoen is voor Ajax (/Ned.) begrippen enorm veel. Helemaal voor een talent, die eigenlijk nog niets heeft laten zien op hoog niveau. Daar hebben we er in het verleden al meer van gehad. Mocht dit bod echt waar zijn, ik zie het persoonlijk niet zitten om zoveel geld uit te geven aan een speler waarvan je niet 100% de zekerheid hebt dat hij Ajax beter maakt (wat met een dergelijk bedrag toch eigenlijk een vereiste is) terwijl het pijnpunt eigenlijk ook ergens anders zit (middenveld / backs). 11 Miljoen zou je alleen maar moeten betalen voor een gearriveerde speler, niet aan een talent uit de Belgische competitie.

Ik zeg: niet doen. Investeer dit geld óf in een sleutelpositie of houd het lekker op de rekening. Dit is namelijk gokken met een hele hoge inleg.

Spoiler alert
Maar dan nu gratis en voor niks de volgende voorspelling:
Ajax is al maanden/weken/dagen (doet er niet toe) bezig om Ziyech los te weken bij FC Twente. Twente geeft niet toe, want Ajax wil natuurlijk geen 15 miljoen betalen. Dat loopt spaak, want Twente houdt voet bij stuk. Maar Twente staat ook onder druk. Ziyech wil wel, heeft her en der al afscheid genomen en Twente heeft de centen nodig.
Wat doet Ajax, die trekt een rookgordijn op via de media over een enorm bod op een andere speler, Twente denkt laatste kans en geeft alsnog toe.

#Yurigate

Het lijkt uiteindelijk dus gewoon een simpele ego-kwestie te zijn. Meneer de coach vond/vind zichzelf belangrijker dan de sporter. De zogenaamde “wan gedragingen” van Van Gelder zijn dus niet meer dan te laat thuis komen, enkele biertjes te hebben gedronken en een training missen. Een training daags na een wedstrijd, waarin Van Gelder zelf aangeeft op dergelijke dagen (dag voor en dag na een wedstrijd) in verband met krachtsexplosie nooit te trainen. Advocaat van Van Gelder Hellingman komt met steekhoudende en juridische argumenten, terwijl het verweer meer een subjectief moreel verhaal predikt. Nergens staat vastgelegd dat Van Gelder niet mocht doen wat hij gedaan heeft, en nergens staat vastgelegd wat eventuele sancties zouden zijn. Kon ook geenszins worden aangetoond door het verweer (NOC-NSF). Verweer is dus flinterdun.

Toppunt (een van de) in het verweer van Knijff (advocaat NOC-NSF) is de stelling dat Van Gelder de middag na de bewuste nacht “totaal van de wereld” zou zijn. Welke volwassen vent zou er in hemelsnaam na zo’n vier a vijf biertjes in een tijdsbestek van uren, 24 uur later nog “totaal van de wereld” zijn. Deze insinuaties zijn totaal van de pot gerukt, zou je beter kunnen zeggen.

Ronduit schandelijk dat het belangrijkste moment uit het leven van een dergelijk sportman hem op deze manier wordt ontnomen. Rond 15:30 verwacht de voorzieningenrechter met een kop-staart uitspraak te komen. Allemaal duimen voor Yuri!

Update Treurig! En Schandalig. Het ego van meneertje coach heeft gewonnen.

Oh Oh Oh, wat dom Sanoma!

Het is alsof Instagram besluit om het uploaden van foto’s te stoppen. Dat is wat Sanoma met het beëindigen van NuJij doet. Het core-product van Nu.nl zelf niet begrijpen.

Wat toch wel algemeen gemeengoed is, is dat men voor de kwalitatieve en diepgaande berichtgeving niet naar Nu.nl hoeft te surfen. Ook als het gaat om de snelheid van het nieuws is Nu.nl –samen met natuurlijk andere media-  allang ingehaald door diverse social media, met name Twitter. Dé grote kracht van de nieuwssite is de mogelijkheid tot (anoniem) reageren, op een gebruiksvriendelijke manier. Daar komen (kwamen) de mensen voor. Niet voor het ‘nieuws’ maar voor dat wat een ieder daarvan te zeggen heeft (had). Getuige ook de vele reacties op het eigen persbericht.

Oliedom. Maar dan ook echt oliedom. Sanoma heeft de laatste jaren al bepaald niet uitgeblinkt in het hebben van een strategische visie en skills voor ontwikkelingen, en met deze ‘ontwikkeling’ doet men precies het tegenovergestelde van wat men zou moeten doen.

Even een lesje internet: de meest succesvolle internetconcepten die er zijn, betreffen de diverse social media. Even los natuurlijk van alle webshops en dergelijke, maar daar is de core-business anders. Al deze ‘successen’ hebben één fundamenteel element gemeen: interactie, user generated content. Waar veel nieuwssites de laatste jaren de mogelijkheden tot reageren al hebben beperkt, of verwezen naar de bestaande social media (wat Nu.nl nu dus ook lijkt te gaan doen), heeft (had) Nu.nl een enorm gat in de markt te pakken. En in plaats van dit gat te zien als hun core-product en dit veel verder te ontwikkelen en exploiteren, trekt men de stekker eruit. Er zou zo ontzettend veel te bedenken zijn om het NuJij concept verder te ontwikkelen en daar de focus op te leggen. Vooral als men in ogenschouw neemt dat niet de inhoud en kwaliteit van de berichtgeving de voornaamste reden tot bezoek is, maar juist die anonieme interactie met elkaar is. Want hoe je het went of keert, met naam en toenaam reduceert het aantal gegadigden voor openbare discussies gigantisch.

Het is eigenlijk stuitend dat Sanoma geen idee lijkt te hebben van hun eigen achterban. Ken je markt, ken je klanten. Sanoma, wees verstandig, ga de reacties van je eigen bezoekers is aandachtig lezen en kom tot inkeer. Nu kan het nog. Die 3 miljoen “lezers”, zullen er spoedig aanzienlijk minder worden.

Update

Er is alvast iemand zo slim geweest het ontstane ‘gat’ in te vullen. Nieuwslinker is de naam.
Nieuwslinker.nl is nieuw en dus nog in ontwikkeling. We hebben deze site opgezet na het nieuws dat NuJij.nl stopt met haar oorspronkelijke activiteiten. Help ons met het opbouwen van deze site door je aan te melden en nieuws te posten.
Eens kijken wat dit gaat worden. Aanmelden maar.

Update 2

Nieuwslinker is inmiddels alweer uit de lucht. Dapper initiatief van een paar particulieren, maar dat werd toch te snel, te heftig. Inmiddels reeds een ander alternatief: Gebabbel. Lijkt ene beetje copy-paste van NuJij. Ziet er tot nog toe prima uit. Nu maar kijken of dit langer in de lucht blijft. Aanmelden maar.

Jolo onder de loep.

Ah, Jolo heeft weer wat bagger uit de pen weten te krijgen. Laten we daar eens een gedetailleerd op ingaan. Uiteraard zonder bronnen of iets, want dat doet onze Morele God ook niet.

Ik was zo stom om te geloven wat er over de bookmakers werd gezegd.
U gelooft wel meer dingen, die je het predicaat “stom” kunt geven.

Die zouden beter zijn in voorspellen dan de opiniepeilers. En uit de weddenschappen bleek dat de meeste gokkers kozen voor Remain. Dus dat zou het worden. Het klonk overtuigend. Zeker als je, zoals ik, het graag wilde geloven.
Graag willen geloven. Alles tegen beter weten in. Net als die maakbare samenleving van u.

Maar denk even na, sinds wanneer hebben gokkers het bij het rechte eind? De hele gokindustrie bestaat bij de gratie dat gokkers het meestal mis hebben. Anders viel er niks te verdienen. En inderdaad ze verloren ook nu weer.

De Britten verlaten de EU.
Oh?? Zover zijn we nog niet hoor. Eerst maar eens afwachten of de heersende macht haar woord houdt.

Ze scheiden zich af. Er wordt voorspeld dat het negatieve gevolgen zal hebben voor de Britse economie.
“Er wordt voorspeld..” Correctie: er is de laatste maanden hel en verdoemenis gepredikt. Terug naar het stenen tijdperk zouden we gaan. Dat was/is geen voorspellen, dat komt meer in de buurt van dreigen.

Een Brit die straks werkloos wordt zal in ieder geval niet elders in Europa zijn of haar heil kunnen zoeken.
En waarom dan wel niet? Ongefundeerde stelling.

Die vrijheid is de jongeren – die veelal voor lidmaatschap stemden – ontnomen door ontevreden ouderen.
En ook het laagste opkomstpercentage hadden. Zullen we de drogredenatie van de thuisblijvers tijdens het Oekraïne referendum even toepassen? Of komt dat dit keer juist niet uit??

Die zijn door het Brexit-kamp wijsgemaakt dat afscheiding miljarden oplevert die dan in de staatsgezondheidszorg, de NHS, gestoken zouden worden.
Dom geframe dit. Die zijn niets wijsgemaakt. Peilers van de Brexit campagne zijn/waren zelf controle over eigen beslissingen, zelf controle over immigratie, zelf handelsverdragen kunnen sluiten met de grootste wereldeconomieën waar de EU al 10 jaar niet in slaagt en het is een protest tegen het ondemocratische gehalte van de EU.

De uitslag was amper bekend of de drijvende kracht achter Brexit, Nigel Farage, brak die verkiezingsbelofte al.
Ook weer smerig spel dit. Farage heeft niets beloofd omtrent NHS. Dit werd als suggestie geopperd door het Brexit kamp, maar had totaal niets met Farage van doen. Bovendien: een suggestie geven over de besteding van geld, is iets anders dan een verkiezingsbelofte. En Farage, om uw domheid nog even te onderstrepen, regeert niet, dus zou dergelijke beloftes helemaal  niet kunnen doen/waarmaken.

Tot verbijstering van de interviewers.
Tot verbijstering. Maar natuurlijk.

De miljarden kunnen overal heen gaan, zei hij. Het deed denken aan Wilders die direct na zijn verkiezingsoverwinning de verkiezingsbelofte van 65 is 65 brak.
Ah, direct Wilders er bij trekken. Opdat dit –gesubsidieerde-  weblog(je) de politieke kleur en boodschap maar zichtbaar etaleert.

Straks komen de andere partijen weer met verhalen over begrip voor de zorgen van de kiezer. VVD-fractieleider Zijlstra zegt dat hij het ongenoegen over “de steeds maar voortdenderende Europese sneltrein” wel begrijpt, schreef de NOS vanochtend. Het is dat soort taal die funest is.
Funest? Waarom dan wel niet? Omdat (al dan niet gegrond) sentiment vanuit de samenleving genegeerd dient te worden ofzo?

De kiezer is door het Brexit-kamp stelselmatig voorgelogen.
Noem eens één leugen?
En de horrorverhalen van het remain kamp, welke inhoudelijk niets heeft gezegd wat ook maar enigszins te staven valt, dat was geen liegen??

Begrip tonen versterkt die leugens alleen maar. Malafide bedrijven bestrijd je ook niet door begrip te hebben voor de goedgelovigheid van hun klanten.
Leuk dat u “malafide bedrijven” als woordkeus gebruikt. De complete anti-EU sentimenten komen voor een groot deel voort uit het malafide karakter van de EU constructie / organisaties.

Natuurlijk begrijp je die klanten, ze willen iets voor weinig geld bijvoorbeeld, het is alleen niet waar het om gaat. Het bedrog moet aangepakt worden.
Het grootste bedrog bevindt zich in het centrum van de EU zelf.  De horrorverhalen, waar nu klaarblijkelijk niets van terecht komt. Het gedrag van EU parlementariërs aangaande het ‘klokken’ en bergen geld verdienen, zoals op beeld is vastgelegd. De manipulatie vanuit het zuidelijke deel van Europa, waardoor Griekenland als jaren aan het infuus ligt. En. Zo. Voorts.
Wie heeft het hier over liegen?

Marine Le Pen zei dat haar droom van een ‘Europa van naties’ nu werkelijkheid gaat worden. Die droom kennen we. Europa is eeuwenlang een continent van naties geweest. Het leidde steevast tot oorlog. En denk niet ‘dat zal nooit meer gebeuren’. Het leek tot vanochtend ook onmogelijk dat de Britten uit de EU zouden stappen. En nationalisten houden van oorlog. Wie heeft het bijvoorbeeld altijd over ‘oorlog tegen de islam’ die er moet komen?
Ach ach ach, de welbekende kaart. “Er komt oorlog zonder EU”. De Godwin wordt nog net niet gemaakt.

Maar zelfs als er geen oorlog komt, dan weet je hoe belachelijk het is. Ieder land dat voor zichzelf het wiel opnieuw gaat uitvinden, een enorme verspilling van energie en een toename van bureaucratie.
Bureaucratie? En die is er binnen de EU niet? Dat gaat allemaal lekker snel? Net als het behandelen van de uitslag van het Oekraïne referendum? Of al die handelsverdragen met de wereldeconomieën, welke 28 lidstaten moeten pleassen, en waarvan er tamelijk weinig gesloten zijn.
Er is maar één ding belachelijke hier: Uw redenatie.

Denk bijvoorbeeld aan de milieumaatregelen. Dankzij de Europese Unie zijn onze wateren en de lucht schoner. En als er geen EU zou zijn, dan was de haring waarschijnlijk al uitgestorven, weggevist door landen die alleen aan zichzelf denken.
Ja, en dan was het oorlog, woonden we allemaal in hutjes, was er geen schoon water en dat allemaal.

De Britten zijn vooral tegen de EU vanwege de migratie.
Geef ze eens ongelijk.

Misschien moet Frankrijk maar ophouden met het tegenhouden van de migranten bij Calais die het Kanaal willen oversteken.
Als de EU zou functioneren zoals zou moeten er zoals het meerwaarde zou hebben, zou dit probleem er niet zijn. Dit probleem is uitsluitend het falen van de EU. Gek he, dat mensen daar dan uit willen?

Dan kan Dover deze zomer nog zo maar het nieuwe Lesbos worden. Laat de Britten dat maar zelf oplossen.
En dat is nu net wat men wil. Het ZELF op mogen lossen. Zal waarschijnlijk effectiever gaan dan wanneer de Eurocraten aan het roer staan.

Optimistisch als ik ben zie ik nog wel een klein lichtpuntje. Als de gevolgen van een aankomend Brexit snel optreden en dramatisch genoeg zijn, zoals nu de beurs, kunnen er nieuwe verkiezingen komen.
Optimistisch… haha. Die dramatische gevolgen gaan er helemaal niet komen. Beloofd. En die beurs? Dat opportunistische dipje vorige week? Is dat het grote doemscenario?
Ook bij nieuwe verkiezingen staat in dat geval een Brexit centraal in de campagne, slimmerd. En al de horrorverhalen door het remain kamp zijn voor 90% ontkracht. De verkiezingen zullen evenwel voornamelijk gaan om Brexit of Bremain. Wie had de laatste keer ook alweer gewonnen?

De kiezer heeft gesproken, en daar het remain kamp het complete mediacircus tot te beschikking had, heeft het verloren. Ok, het verschil is erg klein, inderdaad weinig overtuigend. Maar het ongelijk van dit kamp is grotendeels aangetoond. De kulargumenten die men tot op kort predikte, kan men dit keer niet meer gebruiken. Dus de argumenten zijn op. Daarbij, uitslag is uitslag. Als een nieuwe regering hier tóch geen gehoor aan geeft, ach, dan wordt het nog gezellig daar. Uw wil oorlog? ZO creëer je oorlog. Door dictatoriaal gedrag.

Als Labour die overtuigend wint kan een nieuwe regering vervolgens de uitslag van het referendum negeren, mede op grond van de minieme zege.
Als… blablabla.. Had die mimieme zege ertoe gedaan als het precies andersom was geweest?
Hypocriet en eng ventje.

Het referendum was immers vooral een truc van conservatief Cameron om aan de macht te blijven. Die truc heeft niet gewerkt en het is geen reden om komende generaties met de desastreuze gevolgen van die tactiek op te zadelen. Gokkers moet je tegen zichzelf beschermen
Nogmaals, welke desastreuze gevolgen?

In essentie is het concept van een verenigd Europa goed. Echter laat de uitvoering en focus te wensen over. Een Brexit zal op langere termijn de EU goed doen. Want wal zal blijken, is dat het VK op eigen benen het prima gaan redden, waarmee de kritische kamp aangaande de EU zal groeien en meer draagvlak zal krijgen. Gelijkertijd zal de EU daarmee haar geloofwaardigheid verliezen.
Dan kunnen er twee dingen gebeuren: Óf de EU gaat drastisch hervormen, óf de EU stort compleet in elkaar. Doe dat laatste maar. Dan kunnen we daarna bouwen aan een concept wat wel een goed fundament heeft.

Want op dat punt heeft het pro-Europa kamp gelijk: we hebben verenigd Europa nodig. Alleen met de wijze waarop dit nu gebeurd, kunnen we het missen als kiespijn. En dat we niet zonder EU zouden kunnen, dat is voor een overgroot deel een misvatting. Het VK zal dat doen blijken.

“De Marokkaanse gemeenschap moet stoppen zich te wentelen in de positie van underdog”

Zeer goede column van Teun Voeten op DeMorgen, naar aanleiding van de arrestatie van Abdeslam.

Ook een mooie aanvulling op de blog “Latent extremisme” is de opmerking: “Niet iedereen in Nazi-Duitsland was een pro-actieve beul met bloed aan zijn handen. Maar de genocide was enkel mogelijk door stilzwijgende instemming van een aanzienlijke meerderheid van de bevolking.”

Het lezen meer dan waard.